Het is weer eens zo ver in Nederland:

Een gewoon woord mag niet meer: Allochtoon.

Van wie mag het niet? Van de allochtonen? Nee hoor, van de regering.

Jammer, want ik was een van de eersten die het woord allochtoon gebruikte.

Mijn vrouw en ik wilden gaan verhuizen in 1978, dus we schreven ons in voor een huurwoning.

Op het formulier van de woningbouwvereniging stond letterlijk:

“De autochtone bevolking krijgt voorrang bij het toewijzen van een huurhuis.”

Gelukkig is mijn vrouw autochtoon, maar toch . . . . het geeft te denken.

Toen onze kinderen op de basisschool zaten werd ik door de hoofdmeester gevraagd zitting te nemen in de ouderraad.

Echter . . . ook daar ging de voorkeur uit naar de autochtone bevolking.

Ik begreep de boodschap: Ik ben een allochtoon.

Import, zoals men dat vroeger in mijn geboortedorp noemde.

============================================

Maar allee, de ontwikkeling moet zijn loop hebben.

Er gaat waarschijnlijk nog heel veel moois uit onze taal verloren.


. . . zwarte Piet.

Die heet straks waarschijnlijk Rooie Pier. (Zie de boeken van W.G. van de Hulst)

 

. . . negerzoenen.

Die heten nu Buys zoenen.

 

. . . zware shag.

Dat heet nu -van het merk dat ik rook-: Holland Black

Binnenkort heet dat waarschijnlijk: Heel Holland Black.

 

. . . jodekoeken (of mag dat nog wel?

 

Op het verlanglijstje van de taalmuggenzifters staan o.a. de volgende woorden en begrippen ter verwijdering:
Zwart werken (terwijl ik uit betrouwbare bron heb, dat Louis Armstrong dat z’n hele leven deed).

Blanke vla

Witte muizen

Groenland

Rode zee

 

Begrippen met namen van landen er in: maar die gaan ooit ook allemaal een keer verdwijnen:

. . . Engelse ziekte

. . . Spaanse griep

. . . Belgisch bier

. . . Deutsche gründlichkeit

. . . Franse Slag

. . . Deense Dog

. . . Griekse mythen

. . . Luxemburgse träipen

. . . Indische waterlelies

. . . Perzische tapijten

. . . Afghaanse windhonden

. . . Schotse ruit

. . . Noorse sokken (uit de literaire zin: ’s Ochtends droeg ze Noorse sokken. ’s Avonds zweet ze).

. . . Japanse mix

. . . Chinese vazen

. . . Siberisch koud

. . . Russische roulette

. . . Zwitserse uurwerken

. . . Portugese tegels

. . . Hongaarse goulashsoep

. . . Bulgaarse yoghurt

. . . Ierse setter

Maar ik ga hier natuurlijk niet alle landen opnoemen.

Misschien nog een?

Hollandse nuchterheid.

“Holland” klinkt natuurlijk wel als een land, maar het zijn eigenlijk maar 2 provincies.

Het ging per slot van rekening om het besluit van onze regering om een woord te verbieden.

De regering van Nederland, ja daar moesten we het maar weer eens een keer over hebben.

Veel van die mensen doen écht hun best, maar ze zouden eindelijk moeten beseffen:

Nederland is groter dan Holland.